top of page

הספר מורכב מעשרות איורים מקוריים, מאחורי כל איור מסתתר עולם שלם של צמחים ואנשים.

זהו חיבור ראשון מסוגו של הרפואה הפרסית 

על דרך המשי .

בגלריה אנו מציגים תמונות מקוריות של צמחי המרפא המאוירים בספר  וספרות עתיקה מקורית ששמשה מקור לכתיבת הספר

bottom of page