top of page
Old Paper.jpeg

ספר זה הוא חיבור בין שלושה אנשים, שרוקם את דרכה של דרך המשי ממזרח עד מערב, במסע בלתי נגמר במרחב המשותף לחברה האנושית   ולעולמות צמחי המרפא. הספר הוא יצירת אומנות בפני עצמה, עם איורים  מקוריים שצוירו בידי אמנית איראנית. 

35-5 Viola.png
איור מתוך הספר הרפואה הפרסית אתנו-בוטניקה

רפואה פרסית אתנו-בוטניקה על דרך המשי

דרכים.jpeg

כתבו עלינו

Old Paper (1).jpeg

על הספר

הרפואה הפרסית היא חלק מתפיסה שנקראת: TIBB ,שפרושה  ‘רפואה’ בערבית ובפרסית. זוהי שיטה המבוססת על  תורת המרות וארבעת האלמנטים והיא אינה מוגבלת לרפואה בלבד, אלא, לפילוסופיה, פסיכולוגיה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, מזון ועוד, בהתאם לתקופה והתרבות השלטת דאז.

איור מתוך הספר הרפואה הפרסית אתנו-בוטניקה
אודות מחבר הספר סטריפ
Old Paper.jpeg

יוצרי הספר

צמח-לשון-הפר-הפרסית-.jpg
Old Paper.jpeg

על האתנו בוטניקה

אתנו-בוטניקה היא המסורת התרבותית של השימוש בצומח למזון ולמרפא. תרבויות העולם העתיק, כמו גם תרבויות המתנהלות בצורה מסורתית עד היום, רואות בטבע, ובצומח בפרט, חלק בלתי נפרד מהוויתן.

 

לאורך קיומה צברה החברה האנושית אלפי שנות ניסיון של מסורת אתנו-בוטנית; שכבות עבות נוספו בתקופות של שגשוג תרבותי, ושכבות דקות – בתקופות של אפלה, והמכלול נשמר והגיע לידינו. מקטע שני : הקשר של חברה מסורתית לצומח הוא הדוק מיסודו, והצומח מספק את צורכיהם של בני האדם במרעה לצאן, בליקוט מזון בבר, בקישוש חומר להסקה וכמובן – במרפא. הידע על אודות השימוש בצומח למרפא הצטבר לאורך השנים מהתבוננות בבעלי-חיים, אשר בוחרים באופן טבעי צמחים למרפא, ועל-ידי ניסוי וטעייה של דורות רבים, שהתגבשו לכדי ניסיון קולקטיבי.

bottom of page